آموزش ساخت گل کاغذی

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 

برترین ها:

1.    وسایل موردنیاز

•    4 ورق کاغذ زرورق رنگی (کاغذ نازک بسته بندی)

ایده های نوروزی: آموزش ساخت گل کاغذی - تصویر 2

•    قیچی

2.    کاغذها را دوبه‌دو روی هم قرار دهید. سپس هر کدام را از وسط تا کنید.

3.    هرکدام از آنها را جداگانه دوباره از وسط تا کنید.

4.    برای بار چهارم آنها را جداگانه تا کنید.

5.    طرحی شبیه گلبرگ (مطابق عکس) روی قسمت بسته هر کدام از کاغذها بکشید و برش دهید.

ایده های نوروزی: آموزش ساخت گل کاغذی - تصویر 3

6.    آن را باز کنید تا شکوفه 4 پر به دست بیاید.

7.    لایه های مختلف آنها را از هم جدا کنید و زاویه دار روی هم قرار دهید.

8.    با منگنه انتهای گلبرگ ها را منگنه بزنید تا در جای خود محکم شوند. سپس آنها را در کنار هم قرار دهید و دوباره منگنه بزنید.

9.    گلبرگ ها را طوری در کنار هم قرار دهید تا اندازه گل و تقارن آن به دلخواهتان برسد.

ایده های نوروزی: آموزش ساخت گل کاغذی - تصویر 4

10.    در آخر، آن را روی کادوی خود بچسبانید.  

ایده های نوروزی: آموزش ساخت گل کاغذی - تصویر 5
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه