حتما کفش های شما هم همیشه به طور کامل اندازه پاهایتان نیستند. یکی از کمپانی های ایتالیایی کفش به نام «Vibram» برای این مشکل راه حلی پیدا کرد. این کفش «Furoshiki» نام دارد.

مجله اینترنتی برترین هابرترین ها: حتما کفش های شما هم همیشه به طور کامل اندازه پاهایتان نیستند. یکی از کمپانی های ایتالیایی کفش به نام «Vibram» برای این مشکل راه حلی پیدا کرد. این کفش «Furoshiki» نام دارد. «Furoshiki» به شیوه  سنتی ژاپنی برای بسته بندی مواد می گویندکه اولین بار از این شیوه برای حمل لباس ها هنگام رفتن به حمام عمومی استفاده شد. طراح «Masaya Hashimoto» از این ایده برای ساخت کفش استفاده کرد. این کفش در 5 رنگ مختلف تولید شده و قیمت آن 140 دلار است.

کفشی که دور پایتان قنداق می شود!

کفشی که دور پایتان قنداق می شود!

کفشی که دور پایتان قنداق می شود!

کفشی که دور پایتان قنداق می شود!

کفشی که دور پایتان قنداق می شود!

کفشی که دور پایتان قنداق می شود!

کفشی که دور پایتان قنداق می شود!

کفشی که دور پایتان قنداق می شود!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه