بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

موتور سیکلت BMW R1100GS توسط کارگاه ایتالیایی Officine Sbrannetti بازسازی شده است. صندلی این موتور سیکلت از جنس چرم، گلگیرها آلومینیوم انتخاب شده و یک سیستم اگزوز تازه هم به آن اضافه شده است.

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

خانه ی " shelter byGG " در پرتغال
مرسدس بنز a45 AMG
ساختمانی مدرن در تیمیسورا رومانی CASA LARA
هتلی برای دوست داران ستاره شناسی در شهر ویکونیا، ش...
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه