هنرمند خلاق انگلیسی 4 ماه از وقت خود را صرف برش کاغذ به شکل باکتریای کلای کرده است،که آسمونی تصاویری از آن را در زیر آورده است. این مجسمه ی کاغذی 112 سانتیمتر طول دارد.

هنرمند خلاق انگلیسی 4 ماه از وقت خود را صرف برش کاغذ به شکل باکتریای کلای کرده است،که آسمونی تصاویری از آن را در زیر آورده است. این مجسمه ی کاغذی 112 سانتیمتر طول دارد.

Create a paper in the form of bacteria(5)

Create a paper in the form of bacteria(6)

Create a paper in the form of bacteria(7)

Create a paper in the form of bacteria(1)

Create a paper in the form of bacteria

Create a paper in the form of bacteria(2)

Create a paper in the form of bacteria(3)

Create a paper in the form of bacteria(4)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه