خلاقیت بصری آن است که بتوانی بخشی از یک عکس را بایک مداد نقاشی کنی که هم توازن خوبی با اصل عکس داشته باشد و هم اینکه آن قسمتی که نقاشی شده طوری کنار عکس اصلی قرار بگیره که بخشی از آن عکس شود . در این بخش آسمونی تعدادی از این تصاویر زیبا و خلاقانه را برای شما عزیزان به نمایش گذاشته ایم.

خلاقیت بصری آن است که بتوانی بخشی از یک عکس را بایک مداد نقاشی کنی که هم توازن خوبی با اصل عکس داشته باشد و هم اینکه آن قسمتی که نقاشی شده طوری کنار عکس اصلی قرار بگیره که بخشی از آن عکس شود .

در این بخش آسمونی تعدادی از این تصاویر زیبا و خلاقانه را برای شما عزیزان به نمایش گذاشته ایم.

 

combination-of-pastel-and-photos(14)

 

combination-of-pastel-and-photos(15)

 

combination-of-pastel-and-photos(16)

 

combination-of-pastel-and-photos(17)

 

combination-of-pastel-and-photos(18)

 

combination-of-pastel-and-photos(19)

 

combination-of-pastel-and-photos(5)

 

combination-of-pastel-and-photos(6)

 

combination-of-pastel-and-photos(7)

 

combination-of-pastel-and-photos(8)

 

combination-of-pastel-and-photos(9)

 

combination-of-pastel-and-photos(10)

 

combination-of-pastel-and-photos(11)

 

combination-of-pastel-and-photos(12)

 

combination-of-pastel-and-photos(13)

 

combination-of-pastel-and-photos(1)

 

combination-of-pastel-and-photos(4)

 

combination-of-pastel-and-photos

 

combination-of-pastel-and-photos(2)

 

combination-of-pastel-and-photos(20)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه