برای این كار به دو عدد صابون و چند وسیله تزئینی مثل ربان، پولك و مروارید احتیاج داریم كه در تصویر مشاهده می‌كنید.

برترین مجله اینترنتی ایران
مجله زندگی ایده آل:

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

١- برای این كار به دو عدد صابون و چند وسیله تزئینی مثل ربان، پولك و مروارید احتیاج داریم كه در تصویر مشاهده می‌كنید.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

٢- ابتدا صابون‌ها را داخل یك تكه تور قرار می‌دهیم و دقت می‌كنیم كه تور خیلی بزرگتر از صابون باشد طوری كه وقتی آن را می‌پیچیم اضافه تور روی صابون جمع شود.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

٣- تمامی اطراف تور را بالا آورده و در یك نقطه كنار صابون جمع می‌كنیم و دوبار دور خودش می‌پیچیم تا محكم‌تر شود.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

٤-در این مرحله یك سیم مفتولی دور تور می‌پیچیم، آن را محكم می‌كنیم و سیم را چندبار دور خودش تاب می‌دهیم و اضافه سیم را از انتهای سیم‌پیچ حاصل می‌بریم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

٥- اضافات تور را دو دسته كرده و هر دسته را آنقدر دور خودش می‌پیچیم تا لوله شود و لوله را نیز دور خودش می‌پیچیم و انتهای آن را توسط چسب حرارتی روی صابون می‌چسبانیم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

٦- توسط چسب حرارتی در قسمت‌های مركزی تور‌های لوله شده، مرواریدی به رنگ دلخواه می‌چسبانیم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

٧- از یك پارچه طلایی آهار‌دار تعدادی برگ می‌بریم و پشت آنها توسط چسب حرارتی سیم‌های مفتولی می‌چسبانیم تا راحت فرم بگیرند.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

٨- یكی، دو تا از برگ‌ها را كنار گل‌های توری می‌چسبانیم تا بتوانیم ساقه‌های بقیه برگ‌ها را مابین این برگ ها و صابون بچسبانیم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

٩--از برگ‌های طلایی آماده استفاده كرده و چند تا از آنها را به هم می‌تابانیم و گل حاصل را پشت گل‌های توری می‌چسبانیم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

١٠-از یك تكه ربان حریر كه بهتر است لبه‌های آن سیم‌دوزی باشد استفاده می‌كنیم آن را یك بار روی خودش تا می‌زنیم طوری كه هر طرف تا، پنج تا شش سانت طول داشته باشد.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

١١- ادامه ربان را به همین شكل روی خودش تا می‌زنیم تا شبیه پاپیونی شود كه دو طرف آن روی هم خوابیده است، درنهایت انتهای ربان را با نخ یا سیم مفتولی محكم می‌بندیم.

خاص ترین کادوی جه��ن را بپیچید

١٢-قسمت سیم‌پیچ انتهایی پاپیون را توسط چسب حرارتی روی صابون در كنار گل‌های توری می‌چسبانیم، این كار در عكس كاملا واضح است.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

١٣- از یك تكه ربان به جنس مخمل یا ساتن كه طول آن حدود ٢٥ سانتی‌متر باشد برای آماده كردن گل رز استفاده می‌كنیم. برای این كار ابتدا عرض ربان را روی هم تا زده و دور خودش لوله می‌كنیم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

١٤- در این مرحله از اینجا به بعد ربان را هم دور خودش لوله می‌كنیم و هم حول محوری كه ایجاد كرده‌ایم، می‌پیچیم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

١٥-انتهای روبان را توسط چسب حرارتی به دیواره گل می‌چسبانیم و اگر لازم بود مابین گل را نیز چند بار به صورت نقطه‌ای با چسب به یکدیگر چسبانده و محكم می‌كنیم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید

١٦- درنهایت گل راروی صابون در كنار برگ‌ها و گل‌های دیگر چسبانده و اطراف آن را توسط چسب حرارتی مروارید می‌چسبانیم. در صورت دلخواه روی صابون آماده شده را در انتهای كار اسپری خوشبو‌كننده می‌پاشیم.

خاص ترین کادوی جهان را بپیچید
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه