خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست توسط استودیو معماری پترهاژک در حومه پراگ، چک با اتاق هایی در جهات مختلف طراحی شده است.

این خانه در وسط یک باغ قرار گرفته و اتاق های مختلف آن با استفاده از چوب های مختلف ساخته شده اند؛ اتاق نشیمن با چوبدرخت سیب، اتاق خواب با چوب درخت گیلاس، حمام چوب درخت هلو، اتاق مهمان با چوب درخت صنوبر و اتاق کودکان با چوب گردو.

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

خانه ی آفتاب پرست در پراگ، چک

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه