خانه ی کوچک ارزان و قابل حمل

شرکت Shelter Wise در پرتلند این خانه ی کوچک را که به راحتی توسط تریلر حمل می شود، طراحی و تولید کرده است.

این خانه ها در سه اندازه ی 12، 16 و 20 فوتی در دسترس هستند، که همه ی آن ها دارای یک آشپزخانه زیبا با فضای ذخیره سازی، اتاق خواب و سرویس بهداشتی می باشند. پنجره های بزرگ نور طبیعی مورد نیاز را فراهم می کند.

این خانه ها با قیمت 25.000 دلار به فروش می رسند.

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

 خانه ی کوچک

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه