خانه ی کویری tresARCA

استودیوی طراحی اسمبلاگ این خانه ی کویری زیبا را که tresARCA نام دارد طراحی و اجرا کرده است.

این خانه به صورت لایه لایه ساخته شده و برای هر کدام از لایه ها از مواد مختلفی استفاده شده است. حیاط بیرونی در نقاط مختلف برای محافظت در برابر آفتاب سوزان با سایه بان پوشیده شده است.

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

 خانه ی کویری

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه