دوچرخه ی Ducati 900SS

کمپانی موتور سیکلت سازی اتم بمب این دوچرخه ی سفارشی را که Ducati 900SS نام دارد طراحی و تولید کرده است. این دوچرخه ی دارای یک قاب موتور سیکلت 999 بوده و از بدنه ی آلومینیومی ساخته شده است.

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

دوچرخه ی Ducati 900SS

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه