راههای کسب درآمد بیشتروحیرت انگیز!


راههای کسب درآمد بیشتروحیرت انگیز! - تصویر 1


ما این عبارت را شنیده ایم: «پول همه چیز نیست». البته این درست است، اما ... چه دوست داشته باشید چه نه، پول بخش عظیمی از زندگی ما را تشکیل می دهد و بسیاری از مردم این را می دانند. حتی ممکن است تمام وقت به آن فکر کنند اما هنوز معنای واقعی آن را درک نمی کنند.

اگر از شما بخواهم که تعریفی از پول ارائه دهید، آن تعریف چیست؟ «شما با آن خرید می کنید» این پاسخی ساده است؛ اما از نظر تکنیکی، پول، ارزش کالا و خدماتی را که بین افراد مبادله می شود، اندازه می گیرد. کلمه کلیدی ارزش است.

ارزش همان چیزی است که تعیین می کند شما چقدر درآمد دارید. آنچه که دریافت می کنید در ارتباط مستقیم با ارزشی است که در بازار عرضه می کنید و بیایید صادق باشیم، مردم: بسیاری افراد ورشکسته هستند که ارزش زیادی را به چشم بازار کنونی عرضه نمی دارند. این هم ما را به کلمه کلیدی دیگری رهنمون می شود: عرضه (پرداختن)

بسیاری ایده های خوب و بسیاری استدلال ها وجود دارند که چرا ما آنها را نشنیده ایم. ساده است... اگر ارزشی عرضه نکنید، پرداخت زیادی به شما نمی شود. پیش از اینکه به بخش علمی کسب درآمد وارد شویم، باید درکی ساده و اولیه داشته باشیم.
راههای کسب درآمد بیشتروحیرت انگیز!


4 راه افزایش حیرت انگیز درآمد برای شما

این چهار عامل درآمد تعیین می کنند که چقدر درآمد خواهید داشت:

* تقاضا: محصول یا خدماتی جدید ارائه دهید که بسیاری از مردم آن را می خواهند.

* تامین: به منظور افزایش ارزش خود در تجارت، باید چیزی را تامین کنید که تعداد کمی از افراد آن را دارند یا چیزی را به روشی انجام دهید که هیچ کس دیگری به آن روش انجام نمی دهد.

* کیفیت: محصولات و خدمات شما چقدر خوب هستند - یا اهمیت دارند - چقدر در تجارت خود خوب هستید. هر چه کیفیت بالاتر باشد و با قیمت تناسب داشته باشد؛ ارزش آن بالاتر است.

* کمیت: محصول یا خدمات خود را به چه مقدار عرضه می کنید.

از همه این چهار فاکتور بسیاری از مرم مشکل بزرگی با این مورد آخر دارند. ممکن است شما محصول یا خدمات عالی داشته باشید و حتی ممکن است که آن را به بازار عرضه کنید اما ممکن است نتوانید آن را به تعداد کافی تولید کنید که باعث ایجاد ثروت شود. اگر می خواهید به شما پول بدهند، باید ارزش خود را به مردم عرضه کنید.

اگر می خواهید ثروتمند شوید، باید ارزش خود را به تعداد بسیار زیادی از مردم عرضه کنید. فرض کنید پزشکی را که به لحاظ طبابت عالی عمل می کند. تجارت این شخص قائم به خودش است و لا غیر. اگر روزی دست از کار بکشد، درآمدش به صفر می رسد. در اینجا مشخص است که تجارت این پزشک در بخش کمیت با مشکل مواجه است.

نکته اینجاست؛ مهم نیست که در چه تجارتی هستید، باید محصولی را به فروش برسانید و به بیانی بهتر، محصولاتی را به فروش برسانید. یک محصول، توانایی شما را برای عرضه به تعداد فراوان، افزایش می دهد. وقتی که محصولی برای فروش دارید، محدودیتی برای مقداری که می توانید تولید و عرضه کنید وجود ندارد. بنابراین محدودیتی برای مقدار پولی که کسب می کنید، وجود ندارد.

اینجا همانجایی است که من با کارآفرینان، تجارت مردان و زنان و هر کسی با ایده های بزرگ چالش دارم. بایستید! قدم های مفید بردارید تا حداقل دریابید که آیا نظرتان می تواند دوام داشته باشد. اغلب، تحقیق هزینه چندانی ندارد، اگر اصلا انجام شود.

چه تقاضایی برای ایده شما وجود دارد؟ آیا رقابتی وجود دارد؟ چه تحقیقات دیگری باید انجام دهید تا مطمئن شوید که محصول شما عالی است؟ یا اینکه آیا محصول کسی دیگر وجود دارد که خوب است و شما می توانید در حین مذاکره برای محصول خود، آن را هم به فروش برسانید؟

تقاضا، تامین، کیفیت و کمیت سنگ های بنیادین ارزش هستند و عرضه مقدار زیادی ارزش به معنی خوب بودن در مسیر کسب ثروت است.
منبع: http://newspool.ir/fa/ndt/5583721/راههای-کسب-درآمد-بیشتروحیرت-انگیز-

ما این عبارت را شنیده ایم: «پول همه چیز نیست». البته این درست است، اما ... چه دوست داشته باشید چه نه، پول بخش عظیمی از زندگی ما را تشکیل می دهد و بسیاری از مردم این را می دانند. حتی ممکن است تمام وقت به آن فکر کنند اما هنوز معنای واقعی آن را درک نمی کنند.

اگر از شما بخواهم که تعریفی از پول ارائه دهید، آن تعریف چیست؟ «شما با آن خرید می کنید» این پاسخی ساده است؛ اما از نظر تکنیکی، پول، ارزش کالا و خدماتی را که بین افراد مبادله می شود، اندازه می گیرد. کلمه کلیدی ارزش است.

ارزش همان چیزی است که تعیین می کند شما چقدر درآمد دارید. آنچه که دریافت می کنید در ارتباط مستقیم با ارزشی است که در بازار عرضه می کنید و بیایید صادق باشیم، مردم: بسیاری افراد ورشکسته هستند که ارزش زیادی را به چشم بازار کنونی عرضه نمی دارند. این هم ما را به کلمه کلیدی دیگری رهنمون می شود: عرضه (پرداختن)

بسیاری ایده های خوب و بسیاری استدلال ها وجود دارند که چرا ما آنها را نشنیده ایم. ساده است... اگر ارزشی عرضه نکنید، پرداخت زیادی به شما نمی شود. پیش از اینکه به بخش علمی کسب درآمد وارد شویم، باید درکی ساده و اولیه داشته باشیم.
راههای کسب درآمد بیشتروحیرت انگیز!

4 راه افزایش حیرت انگیز درآمد برای شما

این چهار عامل درآمد تعیین می کنند که چقدر درآمد خواهید داشت:

* تقاضا: محصول یا خدماتی جدید ارائه دهید که بسیاری از مردم آن را می خواهند.

* تامین: به منظور افزایش ارزش خود در تجارت، باید چیزی را تامین کنید که تعداد کمی از افراد آن را دارند یا چیزی را به روشی انجام دهید که هیچ کس دیگری به آن روش انجام نمی دهد.

* کیفیت: محصولات و خدمات شما چقدر خوب هستند - یا اهمیت دارند - چقدر در تجارت خود خوب هستید. هر چه کیفیت بالاتر باشد و با قیمت تناسب داشته باشد؛ ارزش آن بالاتر است.

* کمیت: محصول یا خدمات خود را به چه مقدار عرضه می کنید.

از همه این چهار فاکتور بسیاری از مرم مشکل بزرگی با این مورد آخر دارند. ممکن است شما محصول یا خدمات عالی داشته باشید و حتی ممکن است که آن را به بازار عرضه کنید اما ممکن است نتوانید آن را به تعداد کافی تولید کنید که باعث ایجاد ثروت شود. اگر می خواهید به شما پول بدهند، باید ارزش خود را به مردم عرضه کنید.

اگر می خواهید ثروتمند شوید، باید ارزش خود را به تعداد بسیار زیادی از مردم عرضه کنید. فرض کنید پزشکی را که به لحاظ طبابت عالی عمل می کند. تجارت این شخص قائم به خودش است و لا غیر. اگر روزی دست از کار بکشد، درآمدش به صفر می رسد. در اینجا مشخص است که تجارت این پزشک در بخش کمیت با مشکل مواجه است.

نکته اینجاست؛ مهم نیست که در چه تجارتی هستید، باید محصولی را به فروش برسانید و به بیانی بهتر، محصولاتی را به فروش برسانید. یک محصول، توانایی شما را برای عرضه به تعداد فراوان، افزایش می دهد. وقتی که محصولی برای فروش دارید، محدودیتی برای مقداری که می توانید تولید و عرضه کنید وجود ندارد. بنابراین محدودیتی برای مقدار پولی که کسب می کنید، وجود ندارد.

اینجا همانجایی است که من با کارآفرینان، تجارت مردان و زنان و هر کسی با ایده های بزرگ چالش دارم. بایستید! قدم های مفید بردارید تا حداقل دریابید که آیا نظرتان می تواند دوام داشته باشد. اغلب، تحقیق هزینه چندانی ندارد، اگر اصلا انجام شود.

چه تقاضایی برای ایده شما وجود دارد؟ آیا رقابتی وجود دارد؟ چه تحقیقات دیگری باید انجام دهید تا مطمئن شوید که محصول شما عالی است؟ یا اینکه آیا محصول کسی دیگر وجود دارد که خوب است و شما می توانید در حین مذاکره برای محصول خود، آن را هم به فروش برسانید؟

تقاضا، تامین، کیفیت و کمیت سنگ های بنیادین ارزش هستند و عرضه مقدار زیادی ارزش به معنی خوب بودن در مسیر کسب ثروت است.


منبع: http://newspool.ir/fa/ndt/5583721/راههای-کسب-درآمد-بیشتروحیرت-انگیز-

-----------------------------------------------------------------------------

توجه: کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی مجله اینترنتی دلگرم لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق ایمیل info@delgarm.com برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم منتشر گردد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه