شاید این مکان شگفت انگیز مغز زمین باشد

مرداب سن‌فرناندو در پارک طبیعی باهیادکادیز اسپانیا 105 کیلومتر مربع وسعت دارد و در نگاه اول، تصویری از بزرگ‌ترین بافت مغز جهان را به ذهن متبادر می‌کند.

زمین‌های مرطوب، نواحی ساحلی، جنگل‌های کاج و نیزارهای این پارک از یک سو توسط رود گوادالت تغذیه شده و در سوی دیگر به اقیانوس اطلس محدود می‌شوند. الگوهای فراکتالی تداعی‌گر بافت مغز در محدوده کشندی واقع شده‌اند، جایی‌که با جزر و مد آب پدیدار و ناپدید می‌شود. این تصویر در شرایط جزر آب گرفته شده است.

مرداب سن‌فرناندو در پارک طبیعی باهیادکادیز اسپانیا

مرداب سن‌فرناندو در پارک طبیعی باهیادکادیز اسپانیا

به‌گفته کریستوبال سرانو، عکاس این عکس، رنگ‌های این تصویر واقعی است و هیچ دست‌کاری در آنها انجام نشده است. رنگ نواحی سبزرنگ از جلبک‌های اولوا است که به آن‌ها کاهوی دریایی هم گفته می‌شود. نواحی دورتر با لجن پوشیده شده و از آن‌جا که اکسیژن موجود در این محیط کم است، باکتری‌های گوگردی ارغوانی‌رنگ در آن‌جا به وفور یافت می‌شوند و به همین دلیل آن‌جا سرخ‌رنگ دیده می‌شود. / خبرآنلاین

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه