عکس هایی از عشق پدر به فرزند

پدر تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست
اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند؛
و با وجود همه مشکلات, به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی
که اگر بدانی … چه کسی ،
کشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است؛
“پدرت”را می پرستیدی ….

در این مطلب آسمونی عکس هایی از عشق پدر به فرزند را برای شما عزیزان به نمایش گذاشته ایم.

photos of the fathers love child1 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child2 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child3 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child4 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child5 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child6 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child7 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child8 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child9 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child10 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child11 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child12 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child13 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child14 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child15 ع��س هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child16 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child17 عکس هایی از عشق پدر به فرزند

photos of the fathers love child عکس هایی از عشق پدر به فرزند

- سایت آسمونی Asemooni.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه