موتور سیکلت برقی هارلی دیویدسون

هارلی دیویدسون در حال تغییر است این نام تجاری با تولید موتور سیکلت برقی LiveWire گامی به سوی آینده برداشته است.

قبل از تولید انبوه، این موتور سیکلت در یک تور به 30 شهرستان در سراسر امریکا سفر کرده و نظر خریداران را در مورد شکل ظاهری و امکانات آن جویا شده است. به نظر شما آیا هارلی دیویدسون می تواند با تولید این نوع موتور سیکلت به موفقیت برسد؟

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

 موتور سیکلت برقی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه