موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون

این موتور سیکلت برقی که LiveWire نام دارد توسط کمپانی هارلی دیویدسون طراحی و تولید شده است.

موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون
موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون
موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون
موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون
موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون
موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون
موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون
موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون
موتور سیکلت برقی LiveWire هارلی دیویدسون

گفتنی است که قبل از تولید انبوه این موتور سیکلت در 30 شهرستان آمریکا به مشتری ها ارائه شده تا نظر آن ها را در مورد این موتور سیکلت جویا شوند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه