از سال 1970 به بعد بانوان موهایشان را به مدل های بسیار متفاوتی درست می کردند. آن زمان اکسسوارهای تزئینی مو از تنوع بیشتری برخوردار شدند.

مجله اینترنتی برترین ها

 
 

برترین ها: از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم میلادی، موهای زنان اروپائی بیشتر از قبل نمایان شد، زیرا پیش از آن آنها موهای خود را می پوشاندند و بدین ترتیب اکسسوارهای تزئینی از جمله گل، پر شترمرغ، بندهای مروارید، جواهرات، روبان و سنجاق های کوچکی شبیه به کشتی و آسیاب رواج یافت. موهای بسته نشانه تمول بود و باز بودن موها بیشتر گستاخانه می نمود. موی قرمز بسیار محبوب بود، به خصوص در انگلستان و در عصر حکومت الیزابت اول که موهای قرمز داشت.

در اواسط قرن هجدهم مدل موی پوش داده مد بود و زنان بیشتر حجم موهایشان را در قسمت جلوی سرشان قرار می دادند و معمولاً صفحه ای زیر آن می گذاشتند تا موهایشان را بالاتر ببرند و روی آن را با صدف دریایی، مرواید یا سنگ های زینتی مزین می کردند.

از سال 1970 به بعد بانوان موهایشان را به مدل های بسیار متفاوتی درست می کردند. آن زمان اکسسوارهای تزئینی مو از تنوع بیشتری برخوردار شدند.

انتخاب مدل مو برای مناسبتی همچون مراسم عروسی از اهمیت زیادی برای عروس برخوردا است و انتخاب مدل مو به فاکتورهای مختلفی از جمله ویژگی های فیزیکی و انتخاب و سلیقه عروس و مهارت های هنری استایلیست او بستگی دارد. ویژگی های فیزیکی شامل رنگ و نوع موی طبیعی عروس، صورت و شکل سر او از زوایای مختلف و اندازه های کلی بدن او می شود. انتخاب مدل مو تحت تأثیر عواملی همچون محدودیت های قومی و مذهبی و ... نیز می شود.

مدل مو را می توان با اکسسوارهای متنوعی تکمیل کرد و در دوران معاصر تقریباً انتخاب ها نامحدود شده اند. ولی آنچه هرگز از مد نمی افتد، سادگی و زیبایی طبیعی است.

مطلب مرتبط:

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (1)کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 2

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 3

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 4

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 5

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 6

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 7

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 8

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 9

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 10

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 11

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 12

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 13

کلکسیون برترین‌ها: مدل موی عروس (2) - تصویر 14
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه