امروز 6 مهر برابر با 28 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 
 
  برترین ها: امروز 6 مهر برابر با 28 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

رویداد ها:

280 - پیشنهاد روم به ایران: تقسیم خاورزمین میان دو ابرقدرت!

28 سپتامبر سال 280 میلادی بهرام دوم شاه ساسانی ایرانزمین در آستانه برگزاری جشن مهرگان پیشنهاد «مارکوس اورلیوس پروبوس Marcus Aurelius Probus» امپراتور وقت روم را برای تقسیم خاورزمین میان دو ابرقدرت ایران و روم رد کرد و به فرستاده امپراتور روم تاکید کرد که دولت روم باید دست خود را از آسیا کوتاه کند و از مدیترانه شرقی پا فراتر نگذارد، ولی اضافه کرد که ایران آماده است با روم در صلح و صفا به سر برد. فرستاده امپراتور روم تقاضا کرده بود که نماینده ای با او به رم برود و پاسخ به آن پیشنهاد را مستقیما در آنجا مطرح کند که بهرام دبیر اول دفتر خودرا با وی به رم فرستاد و یک صلح کوتاه مدت میان دو کشور برقرار شد.

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
تصویرمجسمه Probus
   
مورخانی که زمان رد این پیشنهاد را پس از محاسبات تقویمی تازه و بویژه جشن سالانه مهرگان به دست داده اند نوشته اند: این نخستین پیشنهاد تقسیم خاورزمین بود که بعدا و بویژه در قرون جدید و معاصر چندبار از سوی قدرتهای وقت (قدرتهای اروپایی میان خود) تکرار شد اما هیچگاه عملی نشد.
   
اندیشه این تقسیم دو سال پیش از ارسال پیشنهاد، در ذهن پروبوس به وجود آمده بود. پروبوس پس از سرکوبی پنج قبیله ژرمن در اروپای مرکزی و مطیع ساختن آنها و تحکیم سلطه روم بر مصر، در صدد لشکرکشی به شرق مدیترانه برآمده بود که با چند شورش در اروپا و نافرمانی برخی از ژنرالهایش رو به رو شد و اولویت را در پایان دادن به این مسائل دیده بود و لذا، وارد شدن به یک صلح دائمی با ایران ناسیونالیست وقت.
   
پروبوس در 19 آگوست 232 میلادی در شمال صربستان امروز ـ شهر سیرمیوم Sirmium (امروزه سرمسکا Sremska) که از شهرهای امپراتوری روم بود به دنیا آمده بود، نظامی و ژنرال و بالاخره بسال 276 میلادی با رای سنا، با عنوان «کُنسول» امپراتور روم شده بود. وی مدتی با درجه ژنرالی در منطقه دانوب شرقی و بالکان جنوب شرقی بسر برده و از قدرت نظامی ایرانیان و قوانین سخت سپاهیگری و تعصب ناسیونالیستی آنان آگاه بود.
  
 امپراتور شدن پروبوس همزمان با پیدایش حالت تعرض طوایف ژرمن به اراضی اطراف بود که در کنترل رومیان بودند. این طوایف عبارت بودند از گُتسٍ هاGoths، «آلمان ـ ی هاAllemangne = Alamani = Aleman»، فرانک ها Franks، لونگیون ها Longiones = Ligii، وندال ها Vandals و .... ملل مجاور، این طوایف را به این نام ها می خواندند حال آنکه خودشان ژرمن بودند و دارای یک زبان و یک فرهنگ. به نوشته آگاتیاس Agathias مورخ رومی متولد آناتولی، اقوام لاتین گروهی از ژرمن ها را که در منطقه راین علیا ساکن بودند و بعدا بخشی از سویس [سویس شمالی آلمانی زبان امروز] و آلزاس را گرفتند آلمانی می خواندند (آل من All – Men = همه آنها مرد) که باقی مانده است. [این نام از طریق فرانسه به کشورهای دور دست ازجمله ایران منتقل شده که کشور ژرمن ها را آلمان می گویند، کشورهای دیگر جرمنی = ژرمانی و ... و خودشان دویچلند. دولت آلمان اصرار به تصحیح نام نداشته است]. آن دسته از ژرمن ها که در منطقه راین سُفلی زندگی می کرد و بعدا بلژیک و هلند را گرفت و وارد فرانسه شد فرانک ها خوانده شد که نام فرانسه از «گل» به فرانسه = کشور فرانک ها تبدیل شد. به ژرمن های مناطق شرقی گتُس ها می گفتند. لونگیون ها در سودتن Sudeten=sudetes و دامنه های یک رشته کوه به همین نام که از شرق آلمان و جنوب جمهوری چک تا لهستان امتداد دارد زندگی می کردند. [هیتلر پس از کسب توافق انگلستان و فرانسه، با فرستادن نظامی منطقه سودتنلند ژرمن نشین را به خاک آلمان بازگردانید]. کلویس پادشاه فرانکها در سال 481 بسیاری از طوایف ژرمن را متحد و یکپارچه ساخت.

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
سکه زرین پروبوس

  پروبوس در پی برقراری کنترل مجدد روم بر اقوام ژرمن، برای بیکار نماندن نظامیان، قانون تازه ای وضع کرد که طبق آن یک نظامی نباید بیکار بماند و در زمان صلح باید به آبادکردن اراضی بایر و ساختن پل و کانال آبیاری سرگرم باشد. این قانون او به آرامی در مصر به اجرا در آمد ولی در اروپا با مخالفت رو به رو شد و هنگامی که برای دیدار از زادگاهش به شهر سیرمیوم (در صربستان امروز) رفته بود بر ضد او کودتا کردند که در اکتبر 282 کشته شد. بازهم یکی از افسران ارشد گارد امپراتوری طراح این توطئه بود و نظامیان گارد پروبوس را کشتند.

1066 - افتادن انگلستان به دست فرانسویان

ویلیام دوم، حکمران نرماندی (فرانسه) که تاریخ از او به عنوان ویلیام فاتح و پاره یی ازتاریخ نگاران ویلیام حرامزاده نام می برند دراین روز (28 سپتامبر) در سال 1066 میلادی با شش هزار مرد جنگی مرکب از فقط نخبگان و جنگ آزمودگان فرانسوی و کشورهای دیگر اروپایی برای تصرف انگلیس قدم به خاک این کشور گذارد و ظرف 16 روز آن را تصرف کرد و در آنجا به بسط فرهنگ و زبان فرانسوی پرداخت که واژه های فرانسوی در زبان انگلیسی بازمانده از همان زمانند. آخرین و قاطع ترین جنگ ویلیام با انگلیسی ها روز 14 اکتبر در هاستینگ (هاستاینگ) روی داده بود. دلیل حمله ویلیام به انگلیس آسوده خاطر کردن خود از تعرض های بدون اطلاع قبلی (شبیخون زدن) انگلیسی ها بود که وی را از پرداختن به امور غیر نظامی و پیشرفت کشور باز می داشتند. بعلاوه، انگلیسی ها به تعهداتی که می سپردند عمل نمی کردند.
    
6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
ویلیام فاتح

ویلیام فرمانروایی بر ضد فساد اداری بود و همه آمار و حسابهای انگلستان در دست خودش بود، حتی می دانست که در هر واحد زمان چند مرغ و گوسفند در این سرزمین وجود دارد. انگلیسی ها دهها سال پس از سلطه فرانسوی ها، زبان خود را دوباره احیاء کردند که جهانگیر شده است. پس از اشغال طولانی این سرزمین توسط فرا نسویان، این نیروی ناسیونالیسم بود که زبان انگلیسی را زنده کرد.
    
قرنها پیش از ویلیام هم آنگلوساکسونها از آلمان به انگلستان هجوم برده و آنجا را متصرف شده بودند. به همین سبب زبان انگلیسی از ریشه زبان آلمانی (خانواده زبانهای هند ـ اروپا) است که پارسی هم از همین دسته از زبانها است.
   
پس از ورود انگلوساکسونها به مرکز انگلستان، اسکاتلندی ها به نقاط شمالی تر و ولش ها به نقاط جنوبی تر رانده شدند.

1781 - نبرد «یورک تاون» و تکمیل استقلال ایالات متحده

9 هزار انقلابی مسلح مهاجر نشیان 13 گانه انگلیسی آمریکای شمالی 28 سپتامبر سال 1781 با کمک شش هزار سرباز فرانسوی و حمایت توپهای ناوگان فرانسه نیروهای انگلیسی را در «یورک تاون Yorktown» واقع در ساحل خلیج چساپیک (ایالت ویرجینیا) مورد حمله قراردادند که این نبرد چندروزه به شکست انگلیسی ها و تامین استقلال مهاجر نشین ها تحت نام «ایالات متحده آمریکا» انجامید. یورک تاون از شهر ویلیامزبورگ پایتخت وقت حکومت انگلیسی آمریکا فاصله چندانی ندارد و هدف فرماندار انگلیسی از استقرار در یورک تاون این بود که از آتش ناوهای خود برخوردار شود که ناوگان اعزامی فرانسه ناوهای وی را غرق کرد. اگر دشمنی فرانسه با انگلستان در کار نبود، بعید بود که در آن زمان مهاجر نشین ها به تنهایی به پیروزی نظامی بر انگلیسی ها که بر آنها حکومت می کردند نائل می آمدند. در آن زمان سران مهاجرنشین ها از خصومت آن دو کشور اروپایی و رقابت های استعماری شان بایکدیگر، نهایت استفاده را بردند.
   
6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
ترسیم صحنه ای از نبرد دریایی کشتی های فرانسه و انگلستان در یورک تاون

1359 - سقوط سوسنگرد توسط دشمن متجاوز بعثی

در زمان جنگ ارتش عراق ۳ بار برای تصرف سوسنگرد تلاش کرد که با مقاومت شدید مردم مواجه گردید ولی در حمله سوم شهر در محاصره ارتش عراق قرار گرفت. با حمله عراق در ۳۱ شهریور، عناصر تیپ ۳ زرهی لشکر ۹۲ اهواز، مستقر در پاسگاه صفریه و سوبله، نتوانستند حملات دشمن را دفع کنند و به ناچار به عقب رانده شدند. لشکر ۹ مکانیزه عراق کم کم به محور سوبله، تنگه چزابه و ارتفاعات الله اکبر می رسید. عراقی ها موفق شدند روی رودخانه کرخه و رمیم پل شناور نصب کنند.

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟

 به این ترتیب بستان به طور کامل سقوط کرد و عراقی ها از شمال و غرب وارد شهر شدند. آن ها با پیشروی در محور بستان – سوسنگرد این شهر را از سمت غرب مورد تهدید قرار دادند. علاوه بر این عراقی ها در جنوب کرخه و از محوه نشوه، کوشک، طلائیه و جفیر وارد ایران شده و در این محور رو به شمال پیشروی کرده و به کرانه جنوبی کرخه کور رسیده بودند. آنها با عبور از کرخه کور، به قصد تصرف حمیدیه و سوسنگرد در دو ستون پیشروی کردند. به حاشیه جنوبی حمیدیه و سوسنگرد رسیدند. دشمن پس از شکستن مقاومت مدافعان اندک ( پاسدار و ژاندارم ) آن در ۶ مهر ماه سوسنگرد را اشغال کرد.

1366 - پاسدار سید مهدی هاشمی، اعدام شد

سید مهدی هاشمی که پیش از انقلاب رهبری گروه چریکی «هدف» در اصفهان را برعهده داشت، در فروردین ماه ۱۳۵۵ به جرم معاونت در قتل سیدابوالحسن شمس‌آبادی بازداشت و محکوم شد. او با پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد و مدتی به عنوان مسئول واحد روابط عمومی و عضو شورای عالی فرماندهی سپاه فعالیت کرد. هاشمی که از پیش از انقلاب همراه با شهید محمد منتظری با گروه‌های مسلح در لبنان و لیبی ارتباط داشت، چندی بعد مسئولیت واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برعهده گرفت و تا انحلال این واحد به فعالیت در این سمت ادامه داد.
 
هاشمی که برادر داماد آیت‌الله منتظری بود در سال ۶۵ پس از ماجرای مک فارلین بازداشت و چند ماه بعد با حضور در تلویزیون اعتراقاتی را در باب اقدامات خود بیان کرد.
 
6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
سیدمهدی هاشمی

او پس از چند جلسه محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت به ریاست حجت‌الاسلام رازینی، به اعدام محکوم شد.

در متن حکم دادگاه درباره مهدی هاشمی آمده بود: «متهم به دلیل تشکیل گروه‌های ترور و ایجاد رعب و وحشت در منطقه قهدریجان، با انجام کارهایی نظیر قتل، تیراندازی، تخریب مزارع و چاه‌های آب توسط ایادی وی و به دلیل تسلط بر سپاه و سایر ارگان‌های قهدریجان و خارج کردن منطقه از کنترل مسئولین مرکزی و جمع‌آوری و اخفای سلاح و مهمات غیرمجاز فراوان جهت تحقق اهداف قدرت‌طلبانه خود، محارب است و نیز به دلیل گمراه نمودن تعداد قابل توجهی از جوانان منطقه و غیر آن و کشاندن آنان به مسیر انحرافی خود و اخلال و کارشکنی در تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی در داخل و خارج و توطئه و تحریک فراوان علیه مسئولین جمهوری اسلامی، در حدی که توطئه علیه نظام اسلامی محسوب می‌شود، مفسد فی‌الارض می‌باشد...لذا در اجرای آیه کریمه «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّه وَرَسُوله وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا...» و آیات شریفه: «لئن لم ینته المنفقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لایجاورونک فیهآ الا قلیلا * ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا» و به استناد فتاوای فقهای عظام در مورد حد محارب و مفسد، نامبرده به عنوان محارب و مفسد به اعدام محکوم می‌گردد. حکم صادره قطعی و لازم الاجراست.»

مهدی هاشمی سرانجام در ۶ مهر ۱۳۶۶ اعدام شد.

2013 - گزارش CBS آمریکا و خبرگزاری فارس از تماس تلفنی جمعه 27 سپتامبر 2013 روحانی و اوباما.

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟

زادروزها

    ۵۵۱ پیش از میلاد - زادروز کنفوسیوس مشهورترین آموزگار، فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی کشور چین
    ۱۸۰۳ - زادروز پروسپه مریمه نویسنده، مورخ و باستان‌شناس فرانسوی

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
کنفوسیوس

    ۱۱۲۵ - زادروز سِر ویلیام جونز؛ زبان‌شناس و ادیب و خاورشناس انگلیسی.
    ۱۹۲۴ - زادروز مارچلو ماستریانی هنرپیشهٔ ایتالیایی

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
مارچلو ماستریانی

    ۱۹۳۴ - زادروز بریژیت باردو بازیگر، مُدل و خوانندهٔ پیشین فرانسوی
    ۱۹۴۴ - زادروز میلوش زمان رئیس جمهور چک، اقتصاددان، سیاستمدار، نخست وزیر جمهوری چک از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۲

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
بریژیت باردو

    ۱۹۶۸ - زادروز نائومی واتس هنرپیشهٔ انگلیسی-استرالیایی

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
نائومی واتس

درگذشت‌ها

    ۱۸۹۱ - درگذشت هرمان ملویل رمان‌نویس، شاعر و نویسندهٔ آمریکایی
    ۱۸۹۵ - درگذشت لویی پاستور شیمی‌دان و زیست‌شناس مشهورفرانسوی

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
لویی پاستور

    ۱۹۵۳ - درگذشت ادوین هابل دانشمند اخترشناس آمریکایی
    1966 - درگذشت آندره بِرتون شاعر فرانسوی و بانی مکتب سورئالیسم

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
آندره بِرتون

    ۱۹۷۰ - درگذشت جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور مصر از ۱۹۵۶ تا هنگام مرگ
    ۱۹۷۸ - درگذشت ژان پل یکم از پاپهای کلیسای کاتولیک روم

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
جمال عبدالناصر

    ۱۹۹۱ - درگذشت مایلز دیویس موسیقیدان برجسته و تأثیرگذار سبک جاز
    ۲۰۰۳ - درگذشت الیا کازان کارگردان برجستهٔ فیلمهایی چون اتوبوسی به نام هوس، برندهٔ سه جایزه اسکار

6 مهر - 28 سپتامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟
الیا کازان

*****
منابع:

-پایگاه نوشیروان کیهانی زاده
-ویکی پدیای فارسی
-صفحه امروز در تاریخ در توئیتر
-راسخون
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه