نوشته‌هایی با برچسب "زیبایی های دینی"

زیبایی از نوع دینی زیبایی از نوع دینی

مجله سپیده دانایی: از دیدگاه اندیشمندان و متفکران دینی برخی از صفات به صورت فطری در وجود انسان به ودیه گذاشته شده اند. یکی از ویژگی ها حس زیبایی خواهی و زیبایی جویی است که بحث زیبایی شناسی در ادیان هم مطرح شده است. در این مقال نگاهی اجمالی به این مفهوم در ادیان مختلف خواهیم انداخت. زیبایی شناسی دینی چیست؟. زیبایی شناسی دینی حس لطیفی است که در مواجهه با پدیده های هستی به انسان دست می دهد، نیروها و عواطف او را برمی انگیزد و غوغاها و هیجان های بزرگی در درون او برپا می کند. انسان مومن نگاهی اندیشناک به جهان دارد، در آن سیمایی هنری و معنوی می یاب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه