نوشته‌هایی با برچسب "مرداد آگوست"

11 مرداد - 2 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 11 مرداد - 2 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 11 مرداد برابر با 2 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 532 - قتل عام تظاهرکنندگان ضد مالیات اضافی. دوم آگوست در سال 532 میلادی، واحدهای ارتش روم (شرقی) در شهر قسطنطنیه (استانبول امروز) تظاهرکنندگان بر ضد مالیاتهای اضافی تازه را به داخل ورزشگاه بزرگ این شهر راندند و در اینجا قتل عام کردند. ژوستینین. تظاهرات از سه روز پیش از آن آغاز شده بود. ژوستینین Justinian امپراتور که خزانه اش بر اثر جنگ با ایران تهی شده بود مالیات

12 مرداد - 3 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 12 مرداد - 3 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 12 مرداد برابر با 3 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 700 سال پیش از میلاد - مهاجرت سکاهای ایرانی نژاد به جنوب روسیه. مهاجرت سکاها (به نوشته مورخان یونان باستان: سیتی ها) به جنوب روسیه که یک قوم ایرانی بودند در تابستان 700 سال پیش از میلاد پایان یافت. سکاها از سغد (تاجیکستان امروز و مناطق اطراف آن) به حرکت درآمده بودند. دسته ای از آنان راهی جنوب شده بودند که در سیستان مستقر شده اند و نام سیستان (سکاستان) از نام این

13 مرداد - 4 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 13 مرداد - 4 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 13 مرداد برابر با 4 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 936 - روزی که عمان باردیگر ضمیمه ایران شد. سوم آگوست 936 میلادی و 305 سال پس از خروج عمان از قلمرو ایران، فرماندار دیلمی کرمان، آن منطقه را ضمیمه ایالت خود کرد. عمان از زمان کوروش بزرگ تا سال 630 میلادی به مدت 11 قرن گوشه ای از قلمرو ایران و گاهی ضمیمه ساتراپی مکران (منطقه بزرگی در جنوب شرقی ایران و پاکستان امروز) و زمانی وابسته به ساتراپی کرمان بود. عمان 5 سال

14 مرداد - 5 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 14 مرداد - 5 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 14 مرداد برابر با 5 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1906 - مظفرالدین شاه قانون مشروطه را امضا کرد. 14 اَمُرداد 1285 (پنجم آگوست 1906)، مظفرالدین شاه قاجار سرانجام فرمان مشروطیت را که روز پیش از آن با مشروطه شدن (پارلمانی شدن) حکومت و صدور اعلامیه مربوط موافقت کرده بود امضاء کرد و دو روز بعد دستور تعیین نمایندگان و تشکیل مجلس را داد و در همین روز کسانی که خواهان «پارلمان» بودند و برای رسیدن به این هدف در سفارتخانه ا

15 مرداد - 6 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 15 مرداد - 6 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 15 مرداد برابر با 6 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 901 - مرگ عمرولیث از گرسنگی در زندان خلیفه. ششم آگست سال 901 میلادی عمرو لیث صفّار که پس از مرگ برادرش یعقوب برجای او نشسته و برخلاف برادر، با خلیفه عباسی راه مماشات درپیش گرفته بود، در زندان خلیفه در بغداد از گرسنگی درگذشت. عمرو از سال 858 بر جای برادر نشسته بود. خلیفه که عمرو را توسط دیگران به چنگ آورده و به زندان افکنده بود قول آزاد کردن وی را داده بود، ولی ق

17 مرداد - 8 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 17 مرداد - 8 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 17 مرداد برابر با 8 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. سال 40 پیش از میلاد - شکست بزرگ روم از ارتش ایران. هشتم آگوست سال 40 ��یش از میلاد ارتش ایران با در هم شکستن ارتش روم، سوریه را پس گرفت . واحدهای نظامی ایران سپس به پیشروی خود ادامه داده و فلسطین را هم تماما تصرف کردند. سنای روم که چنین دید، به ایران اعلان جنگ داد و سه سال طول کشید تا تدارک این جنگ که برای آن، لژیونرهای رومی از سراسر متصرفات این امپراتوری ـ از انگ

18 مرداد - 9 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 18 مرداد - 9 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 18 مرداد برابر با 9 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. سال 480 پیش از میلاد - سالروز پیروزی ایرانیان و تصرف تنگه ترموپیل. نهم آگوست سال 480 پیش ازمیلاد (مطابق 18 امرداد) واحدهای کوهستانی ارتش ایران - تنها ابر قدرت وقت بر روی کره زمین - در جریان لشکرکشی خشایارشا به یونان و اروپای جنوبی، پس از یک رشته جنگ شدید در ارتفاعات مشرف بر تنگه ترموپیل (Thermopylae Pass) واقع در شمال یونان، نظامیان اسپارت، «تسپی ان Thespian» ها و

19 مرداد - 10 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 19 مرداد - 10 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 19 مرداد برابر با 10 آگوست تقویم میلادی. است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده. است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. سال 612 پیش از میلاد - محاصره نینوا توسط نیروهای نظامی ایران و بابل. محاصره شهر نینوه (نینواNinua= Nineveh) پایتخت امپراتوری آشور Assur توسط نیروهای نظامی ایران و بابل (مشترکا) از دهم آگوست سال 612 پیش از میلاد آغاز شد. برخی از مورخان، این تاریخ را روز سقوط نینوه و کشته شدن «سینشاریشکون Sinsharishkun» پادشاه وقت آشور ذکر کرده اند که مورخان دیگر، سقوط شهر را ده

20 مرداد - 11 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 20 مرداد - 11 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 20 مرداد برابر با 11 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. سال 480 پیش از میلاد - جنگ دریایی ایران و یونانیان در دماغه آرتمیسیوم در دریای اژه. یازدهم آگوست سال 480 پیش از میلاد، «اوریبیادسEurybiades» فرمانده اسپارتی بخشی از ناوگان اتحادیه یونانیان که از نتیجه جنگ ترموپیل و کشته شدن لئونیداس پادشاه اسپارت با همه نیروهایش در این تنگه، آگاه نبود تصمیم گرفت که با 127 کشتی سه ردیف پاروزن (تریرمTrireme) به ناوگان ایران که به م

21 مرداد - 12 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 21 مرداد - 12 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 21 مرداد برابر با 12 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 330 پیش از میلاد - سالروز آغاز دفاع مردانه ژنرال «آریو برزن». بر پایه یادداشتهای روزانه «کالیستنسCallisthenes» مورخ رسمی اسکندر و محاسبات تقویمی، 12 آگوست سال 330 پیش از میلاد، نیروهای این فاتح مقدونی در پیشروی به سوی «پرسپولیس» شاه نشین وقت در یک منطقه کوهستانی صعب العبور (دربند پارس ـ تکاب در کُهگیلویه) با یک هنگ ارتش ایران به فرماندهی «آریو برزن Ario Barzan» س

22 مرداد - 13 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 22 مرداد - 13 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 22 مرداد برابر با 13 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1152 - پایان حکومت غزنویان بر ایران. 13 آگوست سال 1152 علاء الدین غور با تصرف غزنه [شهری در افغانستان کنونی] به عمر حکومت 155 ساله غزنویان بر ایران خاوری پایان داد. حد غربی حکومت غزنویان بر ایران، ایالت ری بود. غزنویان نخستین دسته از طوایف تُرک زبان بودند که به ایران زمین مهاجرت کرده بودند. سلطان محمود. اوج قلمرو غزنویان، در زمان سلطان محمود بود که هند جنوب غرب

24 مرداد - 15 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 24 مرداد - 15 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 24 مرداد برابر با 15 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 636 - جنگ یرموک؛ آغاز پایان دو امپراتوری عهد باستان و ایجاد یک دولت اسلامی سراسری. پانزدهم آگوست 636 میلادی نبرد یرموک (Yarmuk) میان سپاه اعراب مسلمان و ارتش روم شرقی (بیزانتین) آغاز شد که بیستم این ماه به شکست کامل روم شرقی و خروج آن برای همیشه از سوریه و فلسطین انجامید. در این جنگ، خالد ابن ولید (متوفی در سال 642 میلادی و مدفون در حُمص سوریه) فرماندهی سپاه اعر

25 مرداد - 16 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 25 مرداد - 16 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 25 مرداد برابر با 16 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1227 - آغاز حکومت قراختائیان بر کرمان. تُرکان قراختائی که اصل آنان از مناطق شمال شرقی ماوراء رود سیحون (سیردیا) است و آلتائیک هستند از روزی چون امروز حکومت بر کرمان را آغاز کردند. براق حاجب (قتلغ خان) 16 آگوست سال 1227 میلادی (606 هجری خورشیدی) غیاث الدین پیرشاه حکمران کرمان را کشت و سلسله قراختائیان کرمان را تاسیس کرد. در آن زمان کرمان، مکران (بلوچستان تا مرز

26 مرداد - 17 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 26 مرداد - 17 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 26 مرداد برابر با 17 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1887 - جنبش بازگشت بردگان سیاهپوست به آفریقا. مارکوس گاروی Marcus Garvy را که در روزی چون امروز در سال 1887 در جامائیکا به دنیا آمده بود نخستین سیاه پوستی می دانند که جنبشی برای باز گرداندن سیاه پوستان از قاره آمریکا به افریقا ــ سرزمین نیاکانشان ــ به وجود آورد. به وجود آورد. وی عقیده داشت ازآنجاکه سیاهپوستان به صورت برده از آفریقا به آمریکا آورده شد�� اند و ای

27 مرداد - 18 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 27 مرداد - 18 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 27 مرداد برابر با 18 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1517 - آغاز قیام تاریخی "مارتین لوتر" علیه مسیحیت کاتولیک. مارتین لوتر، مؤسس فرقه پروتستان در 13 مه 1483م در آلمان به دنیا آمد. وی پس از فراگیری فلسفه، حقوق، ادبیات و موسیقی، با تاثیر از زمان، استاد علوم مذهبی گردید. وی در سال‏های جوانی به دلیل اختلافات بین مقامات کلیسا آشفته خاطر شد و پس از چندی بر برخی از اعمال ارباب کلیسا ایراد گرفت. با این حال، آغاز قیام ل

28 مرداد - 19 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 28 مرداد - 19 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 28 مرداد برابر با 19 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1099 - صلیبیون در جنگ اشکلون بر نیروهای اعزامی مصر پیروز شدند. این پیروزی یک ماه پس از افتادن بیت المقدس (اورشلیم) به دست صلیبیون صورت گرفت. نیروهای مصری برای بیرون راندن صلیبیون وارد فلسطین شده بودند که در اشکلون شکست خوردند. جنگ اشکلون. 1727 - کشف جریان برق. در این روز" گرای "فیزیکدان و دانشمند معروف انگلیسی جریان برق را کشف کرد . وی بعد از 6 سال آزمایش و مطا

29 مرداد - 20 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 29 مرداد - 20 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 29 مرداد برابر با 20 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 1953 - روزی که دکتر مصدق و یارانش بازداشت شدند. 20 اوت 1953 یک روز پس از براندازی 28 مرداد 1332، دکتر مصدق و چند تن از یارانش از جمله دکتر صدیقی و دکتر شایگان در خانه ای در خیابان کاخ دستگیر و زندانی شدند. آنان عصر 28 مرداد هنگامی که خانه دکتر مصدق زیر گلوله بود از راه دیوار خانه خارج شده بودند. دکترمصدق را پس از دستگیر کردن از خودرو زندان نظامی خارج می کنند. در

31 مرداد - 22 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 31 مرداد - 22 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها: امروز 31 مرداد برابر با 22 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. 337 پیش از میلاد - آخرین تعرّض ایران به یونان. 22 آگوست سال 337 پیش از میلاد، اردشیر سوم شاه وقت ایران از دودمان هخامنشی دستور حمله نظامی تازه به یونان را صادر کرد. وی در پایان نخستین سال سلطنت خود چنین تصمیمی را گرفته بود. اردشیر سوم. طبق سنگنبشته های موجود، مقایسه قلمرو ایران در سال 486 پیش از میلاد ـ سال درگذشت داریوش یکم ـ با سال 337 پیش از میلاد نشان می دهد

10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟ 10 مرداد - 1 آگوست؛ در تاریخ چه گذشت؟

برترین ها:امروز 10 مرداد برابر با 1 آگوست تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها:. داستان شنیدنی نامگذاری ماه آگوست. نامگذاری ماه آگوست (آگست ـ اوت)، هشتمین ماه میلادی در تقویم گریگوری (یونیورسال) داستانی جالب دارد، از این قرار:. در تقویم رومی که به دستور «ژولیوس سزار» در قرن یکم پیش از میلاد تدوین. شده بود، «سال» بمانند تقویم ایرانیان از مارس (نوروز) آغاز می شد، ماه. آگوست کنونی که ماه هشتم است در آن زمان ماه ششم بود و Sextilis (ماه ششم). خوانده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه